Informatie

Handboogsporten iets voor U !!!!!!!!!

Het handboogschieten biedt een ideale mogelijkheid tot ontspanning. Het is een sport die zowel de recreatieschutter als de topsporter veel kan bieden.

Handboogsport is een technische concentratie sport. De techniek vereist ook de nodige conditie voor het volhouden van de gewenste concentratie. Het is een sport die door zowel meisjes als jongens, dames als heren in elke leeftijdsgroep beoefend wordt.

Het is bij uitstek een familiesport, daar het zeer gebruikelijk is dat de gehele familie naar een wedstrijd trekt. Zowel de 10 jarige scholier, als de 65 jarige van zijn pensioen genietend recreatieschutter, kunnen aan deze sport het grootste genoegen beleven. Verder is het een sport welke uitstekend geschikt is voor mindervalide mensen. Het is iedere keer weer een uitdaging om je prestaties te verbeteren.

Voor handboogschieten hoef je niet sterk te zijn. De boog en pijlen worden afgestemd op de lengte en kracht van de schutter.

De Schutroe is een actieve vereniging met een leeftijd verdeling van jong tot oud. Een derde van de leden is namelijk jonger dan 20 jaar, een derde is 20 jaar tot 50 jaar en de rest is dus ouder dan 50 jaar.  Deze ideale verdelingen maken dat er een gezellige en gemoedelijk sfeer hangt. 

Openingstijden

-Dinsdagen van 19.00 uur tot 21.30 uur.
-Donderdagen van 19.00 tot 21.30 uur.
-Zondagen van 10.00 tot 13.00 uur.
-Jeugd op vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.

Bovenstaande tijden is als er geen wedstrijd op het doel is.Indien de vereniging activiteiten buitenshuis heeft, is de accommodatie gesloten.

Accomodatie

Wittebrugweg 1 te Horst


De vereniging heeft aan de Wittebrugweg 1 te Horst, de beschikking over een overdekte handboogaccommodatie. Dit wil zeggen dat de schut(s)ter in een geheel overdekt verwarmd schietlokaal, zijn of haar pijlen, schiet op doelen welke kunnen opgesteld staan op afstanden van 5 tot 30 meter. In totaal zijn er 12 banen ingericht welke in 2 gedeelten en afstand kunnen worden opgesteld.

Het geheel bestaat verder uit een zitgedeelte, keuken alsmede een toiletgroep en opslagruimte.

De accommodatie, welke geschikt is voor de rolstoel­schut(s)ter, staat geheel onder eigen beheer en is telefonisch bereikbaar op openingstijden onder nummer 077-3986338.

Uitrusting

Het belangrijkste is natuurlijk een boog. De meest gebruikte handbogen zijn de recurve (krul) en de compound (wieltjes) boog. De keus hierin is bijzonder groot en niet in een, twee, drie gedaan, vooral voor beginners. Een boog moet namelijk afgestemd zijn op ieders individuele lengte en lichaamsbouw. Voor het beoefenen van de handboogsport zijn spieren nodig, die normaal minder gebruikt worden, zoals schouder en rugspieren. De opbouw van de spierkracht is alleen mogelijk via de weg van de geleidelijkheid. Belangrijker is nog dat U de techniek van het handboogschieten met zo licht mogelijk materiaal dient aan te leren.

Meer informatie over de verschillende bogen? klik hier.

Lid worden

Hoe leert U handboogsporten ???
Handboogsportvereniging ” De Schutroe ” heeft een kennismakingsperiode ingesteld. In die periode kunt U met oefenbogen, welke de vereniging beschikbaar stelt, onder deskundige begeleiding kennis maken met deze mooie en aantrekkelijke sport. U kunt, zonder zelf kosten te maken een drietal maanden oefenen met deze bogen, om tot de conclusie te komen of deze sport en de vereniging U aan staat.

Wanneer wordt U lid ?
Pas na de kennismakingsperiode( van drie maanden) besluit U of U lid wilt worden van de vereniging. Kortom, aan deze periode zijn voor U, binnen onze vereniging géén onkosten verbonden.

Potentiële nieuwe leden vanaf 10 jaar worden verzocht via e-mail contact op te nemen met de secretaris met leeftijd vermelding.

Voor de jeugd tot 18 jaar is wekelijks de vrijdagavond gereserveerd, zodat de jeugdtraining niet teveel verstoord raakt.

Schietuitrusting een persoonlijke zaak !!!
Mocht U tot de conclusie komen, dat de handboogsport wat voor U kan beteken, pas dan adviseren wij U over te gaan tot aankoop van een eigen uitrusting. Een uitrusting bestaat uit een boog, pijlen en accessoires, aangepast aan uw persoonlijke mogelijkheden en wensen. Uiteraard is er, zoals in elke branche, een ruim aanbod van materiaal, zodat er voor elk wat wils is. Onze kennis op dit gebied, stellen wij graag ter beschikking, zodat U op een solide basis van start kunt gaan in de handboogsport. Bedenk hierbij wel, dat goede scores niet gekocht kunnen worden!!! Wanneer men na aanmelding nog niet tot eigen materiaal overgaat kan men, tegen een kleine vergoeding per maand, tot maximaal 1 jaar van het verenigingsmateriaal gebruik blijven maken. Het onderhoud van gehuurd materiaal zoals pezen, nokken, veren, tabs etc. is voor rekening van de huurder. Hierdoor krijgt men zelf ook verantwoording over het beschikbaar gestelde materiaal.

Contributie

Het verenigingscontributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het te betalen bedrag aan contributie kan per jaar en per categorie verschillen. U kunt zich ieder moment van het jaar schriftelijk afmelden. Bij tussentijdse afmelding is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Afmeldingen voor een nieuw verenigingsjaar dienen vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk bij het secretariaat bekend te zijn.

Het sportieve seizoen

Het competitieseizoen voor wedstrijden in het 1 pijl systeem loopt van september t/m juni. Indoor (3 pijlen systeem)  worden verschoten in de wintermaanden. Outdoor, alsmede veldwedstrijden vinden in de lente en zomer plaats. De 3D wedstrijden zijn zowel indoor als outdoor het hele jaar door.

Verenigingstenue

Gebruikelijk is dat verenigingsleden tijdens wedstrijden clubkleding dragen. Clubkleding wordt indien voorradig, en tegen een kleine eenmalige onkostenvergoeding, beschikbaar gesteld door de vereniging. Ze blijft eigendom van de vereniging. Voor de verzorging van deze kleding dient men goed de wasvoorschriften te raadplegen. Bij slechte verzorging moet het bestuur betreffend lid verzoeken een ander tenue te gaan dragen welke men dan voor de volle prijs betaald.Het schoeisel wat U draagt, dient uit veiligheids­overwegingen gesloten te zijn en om sporttechnische redenen hebben schoenen met een vlakke zool de voorkeur. Bij wedstrijden in een sporthal of indoor kan sportschoeisel met lichte zolen en verdere sportkleding verplicht gesteld worden.

Wedstrijden en toernooien,


Als vereniging neemt ” De Schutroe ” vooral deel aan de programma’s van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Deze omvatten team en individuele wedstrijden volgens het 1 en 3 pijlsysteem. Bij wedstrijden in het 1-pijlsysteem wordt er telkens 1 pijl geschoten waarna het resultaat wordt genoteerd. Bij wedstrijden volgens het 3-pijlsysteem worden er telkens 3 pijlen geschoten, waarna de punten worden opgeschreven. Naast deze wedstrijden wordt de vereniging vaak uitgenodigd, om deel te nemen aan toernooien en wedstrijden van zusterverenigingen. Verder organiseert de club diverse onderlinge wedstrijden en training voor het nationale en/of internationale programma. Naast deze wedstrijden kunt U naar persoonlijke behoefte, tijdens de openingstijden van onze accommodatie, uw eigen schietconditie op peil houden. Regelmatig wordt er een gediplomeerde handboogtrainer aangetrokken, om U hierin te begeleiden of U van dienst te zijn met de nodige adviezen. Dit is tegen een vergoeding. Voor schut(s)ters van 55 jaar en ouder wordt er wekelijks s’middags een wedstrijd georganiseerd voor het onderling contact en gezelligheid.

Bestuur, commissies. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, met daarin vertegenwoordigd een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en een jeugdcoördinator. Ter ondersteuning van het bestuur, zijn of kunnen er verschillende commissies worden ingesteld. Benoemde commissies dienen hun taak naar behoren en binnen de gestelde termijn van bestuur te vervullen. Tevens kan het bestuur ieder lid bepaalde taken toewijzen.

 

Verplichtingen 


Bij het lid worden van de vereniging heeft elk lid verschillende rechten. Maar men moet zich ook goed realiseren dat er bepaalde verplichtingen komen, voor jezelf maar ook vanuit en naar de vereniging, om het goed functioneren van deze te handhaven of zelfs te bevorderen. Van alle leden wordt een aanzienlijke inzet verwacht om de vereniging draaiende te houden. Buiten de genoemde inzet verwacht men naar vermogen deelname aan minimaal één NHB competitieprogramma en aan wedstrijden. Deze inspanning komt ten goede aan de handboogsport, want dat is vooral het doel van deze prachtige ontspanning !!!

De sfeer binnen de vereniging

”De Schutroe” bestaat uit leden jong en oud, komende uit alle geledingen van de samenleving. Onderlinge betrokkenheid staat hoog in het vaandel, wat mede wordt gestimuleerd door ook de eega, vriendin of vriend vaak voor de verenigingsactiviteiten uit te nodigen. Sfeer is de positieve bijdrage van gezelligheid en saamhorigheid die ieder voor een deel inbrengt in het geheel. Naast de prestatiegerichtheid en de inzet staat deze gezelligheid hoog aangeschreven. Na al deze informatie is er nog het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Deze worden enkel verstrekt bij het lidmaatschap.

 

Exploitatie
Door het in eigen beheer hebben van de accommodatie is de exploitatie van essentieel belang voor een positieve balans van het vereniging gebeuren. Deze belangrijke post vergt wederom de nodige inzet. Daarom zijn hierover samen met de exploitatiecommis­sie voor elk senior lid enkele afspraken gemaakt. Om de handboogsport te promoten organiseert de exploitatiecommissie verschillende promotieavonden voor bedrijven, kaartclub, buurtvereniging etc.

Aansluiting
De vereniging is Koninklijk erkend onder verenigingsnummer 72.536 d.d. 26 maart 1973
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder no. 40164402 De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Hand­boog Bond (NHB) Het schiettechnische programma van de NHB, welke door De Schutroe wordt gevolgd, kent diverse mogelijkheden zowel in teamverband alsook voor diegene die individueel wil handboogsporten. Er zijn programma’s voor de volgende disciplines,
1. 25m 1pijl
2. Indoor Olympisch en indoor Compound
3. Outdoor Fita
4. Veld Fita

De Schutroe beschikt over een eigen schiethal met 12 banen met de afstanden op 18 en 25 meter.
Ook wordt er regelmatig deelgenomen door de schutters aan de diverse schietwedstrijden, thuis of bij een andere verenigingen. (Indoor-, outdoor-, veld, fita-, 3D wedstrijden enz.) Tevens word er in competitieverband geschoten op 18 en 25 meter.