Covid – 2019

 • -

Covid – 2019

Category:Geen categorie

Mededeling van het bestuur:

Gisteren zijn zoals jullie weten nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de Corona pandemie. Voor ons blijft het toegestaan om te schieten.

Wel willen we erop wijzen dat we met z’n allen op de 1,5 meter afstand moeten letten.

Daarnaast wordt er ook bij de handboogbond mondkapjes geadviseerd. Wij moeten met z’n allen respecteren dat iemand wel of niet een mondkapje draagt.

M.v.g. het bestuur.

Aanvulling vanuit de NHB:

Indoor- en 25m1p-competities blijven doorgaan, maar sporters krijgen langer de tijd

Gelet op de huidige maatregelen kunnen de indoor- en 25m1p-competities, zoals wij die hebben georganiseerd bij verenigingen zelf, doorgaan. Wij weten echter ook dat er sporters zijn die nu niet graag gaan schieten, omdat ze zelf of een van hun huisgenoten binnen een risicogroep vallen. Ook is het voor sommige verenigingen heel moeilijk om nu iets te organiseren. Daarom kiezen we er nu voor om de competitietermijn voor Indoor te verlengen t/m 31 januari 2021. 

De verlening van de competitietermijn betekent dat alle sporters langer de tijd krijgen om hun competitieresultaten te schieten. Dit geeft sporters en verenigingen meer tijd en ruimte om het goed, veilig en verantwoord te organiseren binnen het huidige pakket van maatregelen. Het geeft iedereen dus een keuze om wel of niet te schieten binnen de beperkingen die er zijn. Op deze manier probeert de NHB de balans te vinden tussen de oproep om sporten mogelijk te blijven maken en de keuze van ieder individu om te bepalen of hij/zij het verantwoord vindt om te gaan sporten en de keuze van iedere vereniging of die het verantwoord vindt om de accommodaties te openen binnen het huidige kader.

Gevolgen van deze keuze zijn:

 • Rayonkampioenschappen Indoor vinden plaats op het moment dat de Bondskampioenschappen gepland waren, dus op 6 en 7 maart Individueel, en 13 en 14 maart voor Teams
 • Bondskampioenschappen Indoor vinden plaats op 27 en 28 maart Individueel, en 3 en 4 april Teams

Afhankelijk van de (duur van de) maatregelen wordt in een later stadium bekeken of deze kampioenschappen volgens planning doorgang kunnen vinden. Over dit en alle andere gevolgen van de maatregelen is steeds intensieve afstemming met de commissie 25m1pijl/indoor, waarin de rayons vertegenwoordigd zijn.

Voorlopig geen A-statuswedstrijden

Door de maatregelen die sinds medio oktober gelden, kunnen we voorlopig geen A-statuswedstrijden laten plaatsvinden. Dit geldt in ieder geval tot en met 15 december. Met de organiserende verenigingen van deze wedstrijden is contact opgenomen.

Hoofdpunten handboogsport samengevat

Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste zaken:

 • Altijd 1,5 meter afstand voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder, ook tijdens het sporten.
  • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen.
  • Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van anderen te houden en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen.
 • Binnen mogen maximaal 30 personen tegelijk in één ruimte zijn (en in veel handboog accommodaties is dit maximum lager omdat 1,5 meter afstand moet worden gewaarborgd).
 • Maximaal 2 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten. In de handboogsport kan dat vertaald worden als maximaal 2 personen per doel per sessie. Dat is gegeven de omstandigheden van maximaal 30 personen per ruimte en 1,5 meter afstand, het maximum nooit wordt overschreden.
 • Geen evenementen en wedstrijden, uitgezonderd topsporters en jeugd tot en met 17 jaar binnen de vereniging.
 • Sportkantines en andere horeca-instellingen zijn gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.